Home News / Info Kalenner Club New Member Meinplang Links Fotogalerie E-Mail Presse Occasiounen Le Comite Le Reglement Club New Member Statuts Loi asbl
LU Falls dir interesséiert sidd bei eis an de Club ze kommen, kënnt dir hei den Formulaire rooflueden an ausfëllen. Detailler wou oder un ween der den Formulaire kënnt zréckschécken fannt der op der Demande.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN If you are interested to join our Club, then you can download and fill in the Request Form. Details where or to whom you can send back the Form are described on the Request Form itself.
New Member New Member